fbpx

Rejsebetingelser

Rejsebetingelser

Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem Ferie med Formål ApS (i det følgende rejsearrangøren) og rejsende (i det følgende den rejsende), som køber en pakkerejse. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med pakkerejseloven (Lov nr. 1666 af 26/12/2017 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer).

Indgåelse af aftale
Ved bestilling af rejse, indgår rejsearrangøren og den rejsende en bindende aftale. Aftalen træder i kraft, efter depositum er betalt. Depositum (8000 kr pr. person) skal indbetales senest 7 dage efter faktura er modtaget, med mindre andet er aftalt. Læs mere nedenfor under betaling & depositum.

Ved betaling af depositum og efterfølgende restbeløb, bekræfter den rejsende at være indforstået med rejsevilkår samt priser og betaling. Restbeløb skal altid være indbetalt senest 60 dage inden afrejse.

Ændring af bestilling
Efter depositum er betalt, og aften dermed er bindende, kan rejsen ikke ændres uden omkostninger. Ønsker den rejsende alligevel at ændre rejsen, koster det et ekspeditionsgebyr på 1000,- pr person. Dertil tilkommer eventuelle ændringsgebyrer fra luftfartselskab eller andre leverandører tilknyttet rejsen.

Afbestilling af rejse
Ved afbestilling af rejse, uden afbestillingsforsikring, gælder følgende:

60 dage eller mere inden udrejse = Depositum tabt
60 til 14 dage inden udrejse = 50% af rejsens pris tabt inkl. depositum
13 til 8 dage inden udrejse = 70% af rejsens pris tabt inkl. depositum
Mindre end 7 dage til udrejse = 100% af rejsens pris tabt.

Har den rejsende tegnet en afbestillingsforsikring hos rejsearrangørens samarbejdspartner – Gouda Forsikring – refunderes det aftalte beløb. Har den rejsende selv tegnet en rejseforsikring gennem et andet forsikringsselskab, bedes den rejsende selv kontakte forsikringsselskabet og bede om refusion.

Ved uforudsete hændelser på destinationen, som sætter den rejsende i fare – naturkatastrofer, krigshandlinger, voldsomme demonstrationer og lignende – refunderer rejseselskabet det fulde beløb. Dette kræver dog, at udenrigsministeriet fraråder rejser dertil. Er den rejsende bekendt med situationen når indgåelse af aftale finder sted, frafalder retten til refusion.

Rejsens pris
Med mindre andet er aftalt, omfatter rejsens pris altid:- Flybillet tur/retur inkl. alle skatter og afgifter på reservationstidspunktet.
– Transfer til/fra lufthavn på destinationen
– Alle nætter på nævnte hoteller/lodges/homestays/cruises
– Alle nævnte måltider
– Afgift til rejsegarantifond

Betaling & depositum
Ved bestilling af en rejse, indgåes der en aftale mellem den rejsende og Ferie med Formål. Aftalen er først gældende, når depositum er betalt. Depositum skal betales senest 7 dage efter modtagelse af faktura, og udgør 8.000 kr. pr. person. Overskrider depositum den samlede rejses værdi, indbetales hele rejsens beløb som depositum. Er depositum ikke betalt rettidigt, bortfalder aftalen. Ved betaling af depositum og efterfølgende restbeløb, bekræfter den rejsende, at han/hun har accepteret rejseprogrammet, priser og vilkår, som alle står beskrevet i rejsens beskrivelse. Rejsens fulde beløb skal være indbetalt minimum 60 dage inden udrejsedato. Ved bestilling af rejse 60 dage (eller mindre) inden udrejse, skal fulde betaling ske indenfor 48 timer. Ved bestilling af rejse 21 dage eller mindre til afrejse, skal rejsens fulde pris indbetales med det samme.

Udeblivelse og manglende fremmøde
Møder den rejsende ikke op på rette tid og sted for ud- eller hjemrejse, bortfalder den rejsendes krav på kompensation. Dette gælder også ved manglende rejsedokumenter samt udeblivelse på bestilte ydelser.

Den rejsendes ansvar
Den rejsende skal være i besiddelse af gyldigt pas med minimum 6 måneders gyldighed ved rejsens afslutning samt 1-2 tomme sider til eventuelle visa stempler. Ligeledes skal den rejsende medbringe gennemførelse af vigtige dokumenter, herunder visa og bevis for påkrævede vaccinationer. Rejsearrangøren oplyser om visumkrav samt forventet anskaffelsestid for at opnå visum. Er den rejsende ikke dansk statsborger eller har dobbeltpas, skal den rejsende gøre rejsearrangøren opmærksom herpå. Her vil den rejsende få korrekt rådgivning og vejledning, herunder henvisning til udenrigsministeriets hjemmeside.

Det er den rejsendes ansvar, at få korrekte vacciner inden afrejse. Her henviser vi til egen læge eller Statens Serums Institut.

Bevægelseshæmmede personer
Vores rejseeksempler er ikke tilegnet bevægelseshæmmede personer. Den rejsende er altid velkommen til at give præcise oplysninger om den rejsendes behov, så rejsearrangøren kan skræddersy en velegnet rejse, der passer den rejsendes behov.

Navne på rejsedokumenter
Den rejsende er altid ansvarlig for, at de navne der fremgår på dennes rejsedokumenter og bookinger er identiske med det fulde navn, som fremgår i dennes pas. Ved eventuelle fejl, skal dette oplyses til rejseselskabet med det samme. Her vil rejsearrangøren forsøge at ændre oplysningerne. Hvis ændringer ikke er muligt, kan den rejsende ikke holde rejsearrangøren ansvarlig.

Ordrebestemmelser
Den rejsende skal rette sig efter de ordensbestemmelser, der gælder for alle rejsens tilknyttede leverandører, herunder hoteller, lufthavne og transportmidler. Ved overtrædelse af disse, kan det i værste tilfælde medføre bortvisning fra den videre deltagelse på rejsen og/eller opholdet. I dette tilfælde vil den rejsende selv stå for hjemtransport samt øvrige udgifter som følge heraf. Ligeledes er den rejsende ikke berettiget til nogen former for kompensation.

Luftfartselskab
Rejsearrangøren anvender flere forskellige luftfartselskaber. Dermed findes der flere forskellige regler gældende bagage, opgraderinger og ændringer. Fælles for alle er, at luftfartselskabet har alle rettigheder til at ændre i reservationerne. Skulle der – i yderst sjældne tilfælde – ske en ændring i din bestilling, skal de rejsende kontakte luftfartselskabet. Ved ændringer flere dage inden udrejse, bliver den rejsende kontaktet af rejsearrangøren. Den rejsende kan læse mere om dette under bagage regler.

Mangler og reklamation
Konstateres der en mangel efter rejsens begyndelse, uanset om det er undervejs eller på rejsemålet, skal den rejsende straks reklamere manglen til luftfartsselskab, hotel, lokalguide eller rejsearrangøren. Kan rejsearrangørens underleverandører (hotel, luftfartsselskab, lokalguide) ikke afhjælpe manglen, skal den rejsende kontakte rejsearrangøren umiddelbart. Ved mangler skal den rejsende sikre sig, at reklamationen bliver noteret af rejsearrangørens medarbejdere og/eller underleverandører på stedet.

Undlader den rejsende at reklamere som beskrevet ovenfor, vil det have konsekvenser for den rejsendes ret til en eventuel kompensation.

Fremsættelse af krav efter rejsens afslutning
Krav om erstatning og/eller afslag i rejsens pris, kan sendes til info@feriemedformaal.dk Her gør det sig gældende, at manglen ikke er blevet afhjulpet af rejsearrangøren efter påtale. Desuden skal kravet fremsættes i rimelig tid over for rejsearrangøren. I modsat fald, mister den rejsende retten til krav om kompensation.

Ferie med Formål & Rejsegarantifonden
Ferie med Formål er registreret i rejsegarantifonden med registreringsnummer: 3290.

Rejsebetingelser, Rejsebetingelser